برچسب: اسکوتر برقی

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در مورد آخرین وضعیت ورود اسکوتر برقی به معابر تهران توضیحاتی ارائه کرد. مجتبی شفیعی در مورد سرانجام استفاده از اسکوتر برقی در شهر تهران گفت: مدتی است که اسکوتره ...
یعقوب آزاده‌دل با بیان اینکه استفاده از اسکوترهای اشتراکی حدود 80درصد ارزان‌تر از خودرو شخصی برای کاربران تمام می‌شود و در بسیاری موارد باعث صرفه‌جویی در زمان نیز خواهد شد، افزود:اسکوترهای اشتراکی برقی به عنو ...