برچسب: اصالت قطعه

اجرای طرح اصالت قطعه در تمام شرکت های سایپا
رئیس هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا گفت: طرح اصالت قطعه در سایپا آغاز شده و در دستور کار همه شرکت ها قرار گرفته است. علیمردان عظیمی، با اعلام این خبر اظهار داشت: اجرای طرح اصالت قطعه از ورود قطعات غیراستاندارد و نامط ...