برچسب: اصلاح قیمت بنزین

عدم تعلق مالیات ارزش افزوده به منابع اصلاح قیمت بنزین
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه) و در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق بودجه 1401، جزء 2 بند الف تبصره 14 را تصویب کردند. طبق این مصوبه، منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت ...