برچسب: اصلاح قیمت ها

بروزرسانی در: شنبه 22 آبان 00 ساعت 14:49
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در خصوص دستور رئیس جمهوری برای جلوگیری از اصلاح قیمت خودرو گفت: به نظر می رسد رئیس جمهور با اصلاح قیمت ها مخالفت نکرده، بلکه برای انجام این کار، مصوبه ستاد تنظیم ب ...