برچسب: اضطراب رانندگی

دلایل اصلی وحشت یا اضطراب رانندگی بر اساس تعداد جست و جو در گوگل
بر اساس آمار سازمان ایمنی ترافیک بزرگراه ملی آمریکا بین ژانویه تا سپتامبر سال 2021، رقم مرگ و میر در اثر تصادف و سوانح رانندگی در آمریکا 31,720 نفر بوده است. یعنی 12 درصد افزایش در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن و ب ...