برچسب: اعتراض به مالیات خودرو

روش اعتراض به مالیات خودروهای لوکس
صاحبان خودروهای لوکس تا پایان ماه جاری فرصت دارند که مالیات متعلقه را پرداخت کنند و اشخاصی که به محاسبه مالیات اعتراض دارند می‌توانند اعتراض خودشان را ثبت کنند تا فرآیند بررسی روی اعتراض آن‌ها صورت بگیرد. براساس قانون ...