برچسب: اعضای شورای شهر

عدم درخواست مجوز ورود به خط ویژه توسط اعضای شورای شهر
جلسه امروز شورای شهر تهران در غیاب مهدی چمران به دلیل بستری شدن در بیمارستان با ریاست پرویز سروری نایب‌رئیس شورای شهر تهران برگزار شد. در جلسه امروز سردار حمیدی درباره بررسی راهکارهای کاهش ترافیک و آلودگی هوای شهر تهر ...