برچسب: افتتاح آزادراه‌

افتتاح چند آزادراه‌ در سال آینده
محمود ملازینل  درباره آزادراه‌های قابل بهره برداری در سال آینده تصریح کرد: آزادراه اصفهان شیراز قطعه ایزدخواست تا شیراز به طول 210 کیلومتر یکی از بزرگترین و مهم‌ترین آزادراه‌هایی است که در سال آینده به بهره‌برداری می‌ر ...