برچسب: افتتاح آزادراه‌

محمود ملازینل  درباره آزادراه‌های قابل بهره برداری در سال آینده تصریح کرد: آزادراه اصفهان شیراز قطعه ایزدخواست تا شیراز به طول 210 کیلومتر یکی از بزرگترین و مهم‌ترین آزادراه‌هایی است که در سال آینده به بهره‌ب ...