برچسب: افت کیفیت خودروها

ابوالفضل خلخالی افزود: امروز در تولید خودروها با قطعاتی مواجهیم که از کیفیت لازم برخوردار نیستند. عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران تصریح‌کرد: امروز در مدیریت زنجیره تامین صنعت خودر ...