برچسب: افزایش زیان خودروسازان

افزایش ۱۲۲ درصدی زیان خودروسازان طی ۲ سال
تحمیل سیاستگذاری‌های نادرست بر صنعت خودرو در چند سال گذشته آثار ویرانگری بر عملکرد خودروسازها داشته و موجب شده زیان انباشته این صنعت به بزرگ‌ترین زیان کل تاریخ اقتصاد ایران برای یک صنعت تبدیل شود. به‌زعم کارشناسان، قیمت ...