برچسب: افزایش قیمت تایرسازان

از مرداد امسال درخواست تولیدکنندگان تایر برای افزایش حداقل 15 درصدی قیمت تایر خودروها به دنبال افزایش قیمت مواد اولیه مطرح و اعمال این افزایش قیمت از ابتدای شهریور ماه درخواست شد. با توجه به اینکه بر اساس مصو ...