برچسب: افزایش کیفیت سایپا

افزایش بهره وری و کیفیت در سایپا
مهدی پازوکی اظهار کرد: سایپا با تکیه بر توان متخصصان و کارشناسان خود و بهره گیری از دانش نخبگان و سرمایه‌های گران قدر نیروی انسانی توانست در مدت 5 ماه حضور تیم جدید مدیریتی، بیش از 14 پروژه اصلی و دانش محور را برای بهب ...
کاهش قیمت و افزایش کیفیت سایپا
مدیرعامل شركت مگاموتور از اخذ گواهینامه تائیدیه دانش بنیان برای 3 بخش موتور بهبود یافته تیبا، موتور توربو شارژ و مجموعه ترمز دیسکی مجهز به ABS شاهین، خبر داد و گفت: این اتفاق موجب كاهش قیمت و افزایش كیفیت قوای محركه محصو ...