برچسب: افزایش کیفیت سایپا

کاهش قیمت و افزایش کیفیت سایپا
مدیرعامل شركت مگاموتور از اخذ گواهینامه تائیدیه دانش بنیان برای 3 بخش موتور بهبود یافته تیبا، موتور توربو شارژ و مجموعه ترمز دیسکی مجهز به ABS شاهین، خبر داد و گفت: این اتفاق موجب كاهش قیمت و افزایش كیفیت قوای محركه محصو ...