برچسب: افشا

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:35
افشای برخی از ابعاد واردات و ثبت سفارش غیرقانونی خودرو
حسین بردبار: رئیس انجمن وارد کنندگان خودرو با توضیح و افشای برخی از ابعاد واردات و ثبت سفارش غیرقانونی خودرو از نهادهای نظارتی درخواست کرد که این مساله را برای دیگر کالاهایی که ثبت سفارش آن ها ممنوع بوده است هم در طول دو ...