برچسب: اقتصاد مقاومتی

بروزرسانی در: دوشنبه 19 فروردین 98 ساعت 07:50
در وضعیتی که بخش ریالی تسهیلات مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی توسط شبکه بانکی در اختیار زنجیره خودروسازی قرار گرفته است، ولی هنوز خبری از پرداخت بخش ارزی این تسهیلات نیست. ...