برچسب: المثنی

بروزرسانی در: شنبه 14 دی 98 ساعت 10:56
جزئیات نحوه صدور کارت سوخت المثنی
به‌طور میانگین روزانه ۷۰ تا ۸۰ هزار درخواست کارت سوخت المثنی ثبت می‌شود و این در حالی است که تا پیش از اعلام سهمیه ‌بندی بنزین، روزانه فقط ۵۰۰۰ درخواست در سامانه ثبت می‌شد؛ به همین خاطر فرایند صدور کارت زمان بر شده است. ...