برچسب: اموال مازاد

تصمیمات جدید برای اموال مازاد خودروسازان
کمیته خودرو در جدیدترین تصمیمات خود، خودروسازان کشور را مکلف کرد گزارش مربوط به فروش اموال مازاد را هفتگی به این وزارتخانه ارائه کنند، ضمن آنکه تاکیدشده منابع حاصل از این موضوع باید صرف پروژه‌های جدید شود. ...
ایران خودرو دارایی‌های خود را به مزایده گذاشت!
خودروساز مطرح و زیان‌ده کشور بالاخره 26 فقره اموال مازاد خود را به حداقل قیمت پایه 121 میلیارد تومان به مزایده گذاشت. در لیستی که ایران خودرو از فروش اموال مازاد خود منتشر کرده، 26 فقره دارایی از جمله مغازه‌های تجاری، خا ...
خودروسازان اموال مازاد خود را تا پایان شهریورماه واگذار کنند
خودروسازان اموال مازاد خود را تا پایان شهریورماه واگذار کنند وزیر صنعت، معدن و تجارت خودروسازان را ملزم کرد تا اموال مازاد خود را تا پایان شهریورماه واگذار کنند و شرکتهای وابسته خودروسازان هم باید تا پایان سال به فروش بر ...