برچسب: انتقال به غیر بنزین

علی ملکی روز سه شنبه در گفت و گوی خبری اظهار داشت: هدف نهایی اجرای آزمایشی طرح بازتوزیع یارانه بنزین، کشف اشکالات احتمالی و رفع آنهاست و طبیعی است در روزهای اولیه برخی از مردم سوالاتی را نسبت به آن داشته باشن ...