برچسب: اورهال اتوبوس

بروزرسانی در: جمعه 13 خرداد 01 ساعت 20:51
بهرام نکاحی با بیان اینکه براساس برنامه ریزی های صورت گرفته در سال جاری، 1400 دستگاه اتوبوس اورهال خواهند شد، گفت: در برنامه توسعه و نوسازی نیز تامین  2450 دستگاه اتوبوس در دستور کار قرار دارد و یقین داریم که ...