برچسب: ایساکو کارت

معاون بازاریابی و فروش شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو گفت: روند صدور ایساکو کارت صرفا به دلیل پیچیدگی سیستم بانکی با سرعتی کمتر از زمان مورد نظر شرکت ایساکو پیش رفته است، اما بانک‌های عامل وعده داده‌اند تا ب ...
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی، مهدی اسماعیل بگی، گفت: این کارت که در حال حاضر توزیع آن به صورت محدود آغاز شده و در صورت استقبال با سرعت در اختیار متقاضیان بیشتری قرار می گیرد، امکان خرید بسته پیشنهادی کی ...