برچسب: ایستگاه اتوبوس

اولین ایستگاه هوشمند اتوبوس در پایتخت راه‌ اندازی شد
علیرضا اسفراینی‌ نژاد در این باره گفت: ایستگاه هوشمند اتوبوس با هدف کاهش ترافیک‌های شهری و سفرهای درون شهری در ایستگاه اتوبوس‌های تندروی خط میدان تجریش- میدان راه آهن نصب شده و با راه اندازی مانیتورها ارائه خدمات به مساف ...