برچسب: ایمنی حمل‌‌ و‌ نقل‌

ستاد سازمان‌‌‌های مردم‌ نهاد در ایمنی حمل‌‌ و‌ نقل‌
ناصر رزاق‌منش اظهار داشت: در سال گذشته با اِعمال محدودیت‌های سفر و ترددها به جهت بروز بیماری کرونا در کشور ، آمار سوانح رانندگی کاهش نسبی داشت اما ‌‌به نظر می‌رسید‌ این روند پایدار نماند و نباید موجب رضایت مندی جامعه و ...