برچسب: باتری جامد

معرفی باتری جامد در خودروهای برقی
این باتری حالت جامد از همکاری و تعامل گوگورو با شرکت فناوری پرولوجیوم شکل گرفته و اولین باتری حالت جامدی است که به آسانی قابل تعویض است. به بیان ساده‌تر به راحتی می‌توان یک باتری خالی شده را برداشت و به جای آن یک باتر ...