برچسب: باتری جدید تسلا

باتری جدید تسلا با پیمایش ۱۲۰۰ کیلومتر !
یک نمونه خودرو تسلا که به باتری‌های نسل بعدی مجهز بود، موفق شد تنها با یک شارژ  بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر طی کند. نخستین آزمایش روی جاده باتری‌های «جمینای» (Gemini) که در شرکت نوپای «آور نکست انرجی» (Our Next Energy) یا«وان» ...