برچسب: باتری لیتیومی

وسایل نقلیه الکتریکی برای محیط زیست بسیار بهتر از خودروهای بنزینی هستند، اما هنوز به طور گسترده رایج نشده و مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. یکی از مسائلی که مانع از این گذار و تغییر می‌شود، این واقعیت است که خو ...