برچسب: باتری های قدیمی

سرنوشت باتری های قدیمی خودروهای برقی
باتری ها معمولاً به مرور زمان ظرفیت خود را از دست می دهند، درست مثل تلفن های هوشمند. در مورد خودروهای برقی، با فرسوده شدن باتری، پیمایش به ازای هر بار شارژ کاهش می یابد و زمانی می رسد که مطلوبیت خود را برای صاحبش از دس ...