برچسب: بارش باران

بروزرسانی در: یکشنبه 11 فروردین 98 ساعت 16:34
در وضعیت جوی معمول و به صورت استاندارد شما می‌بایست فاصله سه الی چهار ثانیه‌ای با خودروی جلوی خود داشته باشید که به هنگام رانندگی در زیر بارش باران این عدد به ۵ ثانیه افزایش پیدا می‌کند. ...