برچسب: بازار آزاد خودرو

بازار آزاد خودرو دارای ثبات نسبی است
به نقل از صداوسیما، سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو با بیان اینکه خبرهای مربوط به واردات خودرو بر بازار داخلی تأثیر گذاشته است، گفت: بررسی قیمت‌ها در بازار خودرو نشان می‌دهد که از یک ماه پیش رون ...