برچسب: بازار سرمایه

تاثیر واردات خودرو بر بازار سرمایه
یک کارشناس اقتصادی واردات خودرو را فرصتی برای رشد صنعت خودروسازی داخل دانست و گفت: اگر دولت سیاست واردات خودرو را با جدیت دنبال کند شاید در کوتاه‌مدت به ضرر خودروسازان باشد، اما در بلندمدت با ایجاد فضای رقابتی به نفع خود ...