برچسب: بازار عراق

کاهش استقبال از خودروهای ایرانی در عراق
تنها چند بازار اصلی برای خودرو‌های ایرانی وجود داشته و دارد که یکی از آن‌ها عراق است. کشوری که در سال‌های نه‌چندان دور میزبان برخی خودرو‌های ایرانی مانند پراید، پژو پارس، ۴۰۵ و... بود، اما این روز‌ها دیگر علاقه‌ای به آن ...