برچسب: بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

افتتاح شعبه بندرعباس شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در راستای گسترش فعالیت ها و توسعه خدمات بازرسی و کیفی سازی فرآیندهای واردات و صادرات شعبه دیگری را در بندر عباس افتتاح کرد. به نقل از روابط عمومی، شرکت بازرسی کیفیت با سابقه چندین سال ...