برچسب: بازیکن فوتبال

فهرست بازیکنان فوتبال دارای حواله واردات خودرو
در روز‌های گذشته سند واردات ماشین لوکس خارجی چند بازیکن تیم ملی در رسانه‌ها منتشر شد. حالا، اما لیست دقیق بازیکنانی که این حواله را به عنوان پاداش از دولت دریافت کرده‌اند در اختیار فرهیختگان قرار گرفته است. البته چند نک ...