برچسب: باز شدن ایربگ خودرو

شرایط باز شدن ایربگ خودرو
در یادداشت جواد گرشاسبی آمده است: احتمالا یکی از بزرگ ترین کاستی ها در کشورهای جهان سوم دانش ناکافی عمومی در خصوص وسایل و ابزارهایی است که مورد استفاده قرار می گیرند. به طور مثال عموم مردم به اندازه کافی دانش استفاده و ...