برچسب: بالابر شیشه

عملکرد بالابر شیشه خودرو
تنظیم کننده پنجره معمولاً دارای بیش از دوجین جزء است که به آن کمک می‌کند تا در تمام بالا و پایین بردن پنجره‌ها به شکلی بسیار خاص به سمت بالا یا پایین حرکت کند. همه این اجزا در دو مجموعه منحصر به فرد با هم کار می‌کنند ک ...