برچسب: باند دوم هراز

ساخت باند دوم جاده هراز
خیراله خادمی - مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور - درباره جزییات ساخت باند دوم محور هراز، اظهار کرد: چهار خطه کردن محور هراز در دو منطقه در حال انجام است. یکی از آن‌ها در محدوده استان تهران قبل از تون ...