برچسب: بانک ها

امتناع بانک ها از آزادسازی پول‌ های بلوکه‌ شده انصرافی ها
به نظر می‌رسد بانک‌های مورد تایید وزارت صمت برای افتتاح حساب وکالتی به دنبال سود بیشتری از جریان ثبت‌نام خودروهای خارجی هستند. چراکه هرچه بیشتر این پول‌ها در حساب بانک بمانند، سود بیشتری نصیب بانک می‌شود. طرح پیش‌فروش خ ...