برچسب: برابوس ۸۰۰ ادونچر

برابوس ۸۰۰ ادونچر اکس ال پی سوپربلک؛ غول مرحله آخر
مرسدس جی63 حاضر در این پروژه بروزرسانی سنگینی را در سیستم تعلیق پشت سر گذاشته تا استفاده از ساختار آلومینیومی پیشرفته در این قسمت هم استحکام خودرو را تضمین کند و از سوی دیگر نیز بخشی از برنامه مهندسی وزن باشد. ادونچر ...