برچسب: برق منزل

تامین برق منزل توسط وانت فورد
در زمان قطع شدن برق، وانت فورد اف-150 لایتینگ می تواند تا سه روز برق مورد نیاز منزل را تأمین کند. وانت فورد اف-150 لایتینگ علاوه بر تأمین برق اضطراری منازل می تواند به خودروهای برقی در راه مانده هم برق رسانی کند. د ...