برچسب: برلیانس H230

بروزرسانی در: یکشنبه 29 تیر 99 ساعت 23:40
پیرو بخشنامه شماره 115233 در مورد دعوتنامه پیشنهادی به اطلاع میرساند، به جهت مدیریت تعهدات معوق و کسب رضایت مشتریان محترم، دعوتنامه برلیانس 230 معمولی جهت تعهدات برلیانس 320 اتوماتیک به طور پیشنهادی صادر گردید. ...
معاون کیفیت گروه پارس خودرو گفت: علی رغم وضعیت نابسامان صنعت خودرو, کیفیت همچنان اولویت پارس خودرو بوده و بر این اساس برلیانس H۲۳۰ پارس خودرو به ۴ ستاره کیفیت دست یافت. ...