برچسب: برچسب انرژی

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:35
خودروسازان دو سال فرصت دارند که استانداردها را رعایت کنند
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان ملی استاندارد و مجلس شورای اسلامی سه ضلع مثلثی هستند که با همکاری یکدیگر سختگیری‌ها در صدور برچسب انرژی خودروها را تشدید کردند و در این جهت اعلام شده است خودروسازها فقط دو سال فرصت دارند ...