برچسب: برگه معاینه فنی

رئیس کمیته ایمنی و حمل و نقل شورای شهر تهران با تاکید بر لزوم دریافت برگه معاینه فنی برای تمام کامیون‌های مشغول در حوزه‌ جمع آوری پسماند در تهران گقت: ۵۰ درصد کامیون‌های حمل زباله فاقد برگه معاینه فنی هستند. ...