برچسب: بم

وضعیت صنایع خودروسازی ارگ جدید بم بحرانی است
نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی با ذکر این که قطعه سازان و خودرو سازان صنایع خودروسازی مجتمع اقتصادی ارگ جدید بم دچار مشکلات مالی هستند، اظهار کرد: در آینده کارگران مشغول به کار در آنجا تعدیل و اخراج خواهند شد. ...