برچسب: بنزین حمل‌ و نقل عمومی

جعفر قادری درباره جزییات طرح بنزینی به صورت پایلوت در مناطق آزاد کیش و قشم به اجرا می‌رسد، اظهار داشت: این پیشنهاد سال گذشته در بودجه سال 1400 مطرح شد اما در مجلس رای نیاورد و دولت سیزدهم امسال به دنبال اجرای ...