برچسب: بنزین سهمیه‌ای

عدم حذف بنزین سهمیه‌ای حمل‌ و نقل عمومی
جعفر قادری درباره جزییات طرح بنزینی به صورت پایلوت در مناطق آزاد کیش و قشم به اجرا می‌رسد، اظهار داشت: این پیشنهاد سال گذشته در بودجه سال 1400 مطرح شد اما در مجلس رای نیاورد و دولت سیزدهم امسال به دنبال اجرای آزمایشی آ ...