برچسب: بنزین سهمیه ای

میزان بنزین سهمیه ای هر فرد چند لیتر است ؟
در روزهای گذشته اعلام سهمیه 15 لیتری از سوی وزیر نفت با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شد. اختلاف این مقدار با سهمیه اعلامی از سوی سخنگوی دولت بحث‌های زیادی را میان مردم و کارشناسان حوزه اقتصاد به وجود آورد. به گفته مسئولین د ...