برچسب: بنزین گران

در دولت سیزدهم بنزین گران نمی‌شود
وزیر نفت گفت: طرح دولت سیزدهم توزیع عادلانه بنزین است و قرار نیست تغییری در قیمت بنزین ایجاد شود. جواد اوجی با بیان این مطلب افزود: دولت سیزدهم برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد. وی در ادامه اظهار داشت: ۲۷ میلیو ...