برچسب: بنزین گران نمی شود

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:35
دولت هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت یا دو نرخی کردن بنزین نداشته و تا پایان سال توزیع بنزین با قیمت های فعلی صورت می گیرد. ...