برچسب: بنزین یارانه‌ای

مصرف بنزین آزاد از بنزین یارانه‌ای بیشتر شد
اسدالله قلیزاده افزود: مصرف بنزین از آبان 98 تا کنون دارای نوسان بوده و شیوع کرونا هم بر آن موثر بوده است که در این میان تقاضا برای بنزین آزاد هر ماه بیشتر شده است و با روال فعلی در ماه‌های آینده شاهد پیشی گرفتن مصرف ب ...