برچسب: بنز AMG S63 E Performance

بروزرسانی در: یکشنبه 11 تیر 02 ساعت 18:34
معرفی مرسدس بنز AMG S63 E Performance 2024
برای بیش از نیم قرن، اس-کلاس به عنوان ویترینی از توانایی های مهندسان مرسدس بنز عمل کرده است. فناوری هایی مانند کنترل پایداری الکترونیکی، ترمزهای ضد قفل و کروز کنترل تطبیقی در این سری از خودروهای مرسدس بنز معرفی شدند. مر ...