برچسب: بنز CLE کوپه

معرفی مرسدس بنز CLE کوپه
کوپهٔ جدید مرسدس بنز CLE ترکیبی از مدل‌های C کلاس و E کلاس بوده و جایگزین نسخه‌های کوپه و کانورتیبل دو مدل مذکور خواهد شد. همان‌طور که می‌دانستیم، مرسدس بنز قصد ادغام نسخه‌های کوپه و کانورتیبل C کلاس و E کلاس را در یک م ...