برچسب: بنز EQXX

بروزرسانی در: دوشنبه 29 فروردین 01 ساعت 13:12
شهرت این مدل مفهومی به برد حرکتی آن مربوط می شود که در زمان رونمایی توسط مرسدس بنز عدد 1000 کیلومتر با یکبار شارژ مورد تاکید قرار گرفته بود و حقیقتا نیز در نوع خود رکوردی چشمگیر و مهم محسوب می شود. بدین ترتیب ...