برچسب: بنز EQXX

بروزرسانی در: دوشنبه 29 فروردین 01 ساعت 13:12
پیمودن ۱۰۰۰ کیلومتر با یکبار شارژ، بنز EQXX
شهرت این مدل مفهومی به برد حرکتی آن مربوط می شود که در زمان رونمایی توسط مرسدس بنز عدد 1000 کیلومتر با یکبار شارژ مورد تاکید قرار گرفته بود و حقیقتا نیز در نوع خود رکوردی چشمگیر و مهم محسوب می شود. بدین ترتیب EQXX  برا ...